Svekket internasjonal entusiasme for Obama

Med jevne mellomrom måler Pew Global Attitudes Project synet på USA og den sittende amerikanske presidenten i et tyvetalls land.

Årets resultater viser blant annet at den positive stemningen som møtte Obama i 2009 nå er betydelig svekket. Han er likevel klart mer populær enn George W. Bush var i 2008. I de fleste land, særlig i Vest-Europa, er det også et klart eller overveldende flertall som ønsker at han skal bli gjenvalgt. Unntakene finner vi blant annet i muslimske land, Kina og Mexico. Et nei på dette spørsmålet betyr ikke nødvendigvis støtte til Mitt Romney.

Undersøkelsen inneholder et spørsmål om hvordan man ser på USA generelt, og her er tidsseriene tilbake til 1999/2000 av særlig interesse. I Europa og Japan ble holdningene til USA mer negative etter krigene i Afghanistan og Irak. En liten bedring kunne spores i 2008, etter at styrkeoppbyggingen i Irak hadde redusert volden der betydelig. Året etter kom en kraftig forbedring, etter at Obama ble valgt. Men forventningene ble ikke innfridd, og stemningen er surere igjen, men fremdeles bedre enn i 2003-2008.

I Russland og Kina er det ingen klar trend over tid, men det var en positiv topp i 2010, som nå har forsvunnet igjen. I Mexico er det også vanskelig å se en klar trend, men den ligner litt på den europeiske.

I muslimske land er holdningene mer negative enn noen gang. I de flest av dem har USA nå færre venner enn under Bush. Det er interessant fordi Obama har lagt stor vekt på å reparere forholdet til dem, og siden USA i hovedsak har støttet den arabiske våren, riktignok noe nølende i land som Egypt og Libya.

Stikkord: ,

Tweets fra @MonticelloSoc