– Nei, herr president, det går ikke fint

15. september 2008 tapte John McCain valget mot Obama. Han sa det sto bra til med de fundamentale forholdene i økonomien, kun dager etter finanskrisen var et faktum. McCains ferske ledelse på meningsmålingene ble snudd rett rundt og kom aldri tilbake. Utsagnet ble brukt for alt det var verdt av Obama-kampanjen og ble henvist til igjen og igjen i mediene. Den gamle senatoren forsøkte å forklare hva han mente, men det var for sent.

Det går fint

Fredag 8. juni 2012 sa en av årets presidentkandidater følgende under en pressekonferanse: «Det går fint med privat sektor».

Umiddelbart ble alle minnet på McCains katastrofale ordvalg i 2008. Med en arbeidsledighet som økte til 8,2 % en uke tidligere, en BNP-vekst som hadde blitt revidert lavere enn tidligere antatt, kom dette utsagnet som en bombe i valgkampen.

En rekke kommentatorer lurer nå på om dette blir et vendepunkt i valgkampen, akkurat slik McCain opplevde i 2008. Har denne kandidaten nettopp levert dødsstøtet til sine egne sjanser i november?

Men hvem sa det, Mitt Romney eller Barack Obama?

Flauseblind

Når McCain tråkket i salaten i 2008 var NTB og norske medier straks på banen – det var jo en big deal som fikk store følger og ble hyppig omtalt i USA. Innen et par dager hadde NTB nevnt det tre ganger og fremhevet betydningen av det. Som i amerikanske medier, ble det hyppig omtalt videre frem til november i Norge.

Nå er vel NTB og norske medier på ballen igjen med en lignende uttalelse i en valgkamp som stort sett dreier seg om økonomien?

Vel, nei. Ser du, det var president Obama som sa dette.

NTB dekket pressekonferansen der det ble sagt, men de nevner ikke uttalelsen som har fått amerikanske medier til å dra frem McCain-episoden fra 2008. Akkurat som litt over en uke siden, når Obama skapte en diplomatisk situasjon med Polen pga. en uryddig uttalelse, dekket NTB talen flausen fant sted – men ikke selve flausen.

På under to uker har Obama grundig tråkket i salaten flere ganger slik at amerikanske medier har vært i harnisk over det – NTB har sett seg blind på begge.

Obama kan ha kastet bort sitt gjenvalg med denne uttalelsen og NTB med norske medier på slep – for en eller annen grunn – nekter å fortelle nordmenn om det.

Nyanser fjernes i valgkampen

Utover NTBs rare forskjellsbehandling kan man si at både McCain og Obama egentlig ikke sa noe direkte feil, noe Are Flaten hos Amerikanskpolitikk.no trekker fram idag (ja, de har faktisk nevnt Obamas flause – nye medier slår de gamle). McCain mente at grunnlaget for den amerikanske økonomien fremdeles var sterk, nemlig arbeiderne, kompetansen og alt som har gjort at USA kom seg ut av resesjonen. Til tross for en veldig vanskelig situasjon, hadde USA bein å stå på.

Obamas poeng nå er at privat sektor har klart å vokse mens offentlig sektor skrumper inn pga. innstramninger av offentlige budsjetter. Privatsektoren har vokst med nesten 5 millioner siden bunnen ble nådd, selv om man ikke er tilbake på samme nivå som man var før krisen. Sysselsettingen i privat sektor har vært positiv i mange måneder nå, om enn så svak og forsiktig.

Tolket på en velvillig måte, var det ikke noe galt ved det McCain og Obama sa. Dessverre for dem så tolkes få presidentkandidater velvillig midt under den viktigste valgkampen som foregår i landet. Sitater slik som disse tas ut av sammenheng, utvannes og vrenges om til noe helt annet, slik at de passer inn med politiske budskap man ønsker å fremme.

Romney har nå fått en gylden sjanse til å snu bordet på Obama og fremstille han som “out-of-touch” – noe Obama har forsøkt å lime fast til Romney i mange måneder. Det er tvilsomt at Obamas uttalelse vil få like store konsekvenser som McCains – både pga. innholdet og pressens snillere behandling av Obama – men det er likevel noe som vil feste seg og henge med videre i valgkampen.

Så hvorfor har ikke norske medier fattet interesse for dette i det hele tatt, da de hadde voldsom interesse for McCains lignende utspill i 2008? Det har gått to døgn siden det skjedde, og fremdeles har det ikke blitt nevnt i norske stormedier.

Denne valgreklamen er bevis på at de blir nødt til å gjøre det, uansett om de vil eller ikke:

Stikkord:

Tweets fra @MonticelloSoc